Mykad
Katalaluan
   
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM eTOUCH
Modul
1.Kehadiran
2.Kursus/Tugas Luar

Sistem Boleh diakses dari luar http://etouch-v2.instun.gov.my

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-TOUCH hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.

Login SSO
   
Keperluan

Aduan